Regler när man ska sälja viltkött privat

Ni får sälja viltkött privat i begränsad mängd utan att säljaren behöver vara registrerad primärproducent.

Ni kan sälja viltkött privat på Grannensskafferi.se

Viltkött är en fantastisk resurs som många jägare har i överflöd och att äta en viltstek tillhör vardagsmaten. Trots att det är många som efterfrågar detta goda frilevande kött så är det en väldigt liten del av allt viltkött som säljs. På Grannensskafferi.se kan du snabbt lägg in en annons på det kött du vill sälja samtidigt som köpare enkelt kan hitta viltkött direkt från er jägare. Hur köpet sedan går till är upp till köparen och säljaren. Vill du lägg till en annons kan du klicka här.

 

Men tänk på att det finns regler på hur mycket viltkött ni får sälja och det skiljer sig om viltet är styckat eller inte.

 

Ostyckade djur

Försäljning viltkött: Jägare får sälja 25 enheter storvilt och 10 000 småvilt per år 

När jägare skjuter vilt, tar ur det och säljer med päls/fjäderdräkt räknas som primärproducenter och viltet är en primärprodukt enligt livsmedelsverkets definition.

Man får enligt livsmedelsverket sälja upp till 25 enheter storvilt per år och 10 000 småvilt. Detta anses vara små mängder primärprodukter. Hur många enheter varje vilt är framgår i tabellen nedan.

Sälja viltkött privat. Tabellen visar hur mycket du kan sälja.

 

 

Exempel: Det är tillåtet att sälja 25 vuxna älgar, eller 75 st vuxna hjortar, eller 250 st rådjur.

 

Styckat viltkött

När en jägaren skjuter ett vilt, tar ur det, hänger det, styckar det och sedan säljer köttet till privatperson, lokal detaljhandel eller restaurang får man endast sälja 1 enhet storvilt och 1000 småvilt.

Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och tillåtet att sälja. Hur många enheter varje vilt är framgår i tabellen nedan.

 

Exempel: Det är tillåtet att sälja 1 st styckad vuxen älg, eller 3 st styckade vuxna hjortar, eller 10 st styckade rådjur.

Sälja viltkött privat. Tabellen visar hur mycket du kan sälja.

 

 

Försäljning av björn- och vildsvinskött

OBS!  Vid försäljning av björn och vildsvinskött gäller andra regler. Dessa djur måste alltid vara trikintestade och veterinärbesiktade.

Uppdateringar av informationen ovan sker löpande, för att ha senaste information gå in på: www.livsmedelsverket.se