Regler när man säljer fisk och kräftor privat

Fiskare får sälja kräftor och fisk privat till en begränsad mängd utan att vara registrerad primärproducent.

Man får sälja högst 15000 kg fisk eller fiskeriprodukter per år men inte över 300 kg per vecka från den egna fiskebåten till konsument eller lokal detaljhandel utan att vara registrerad primärproducent.

Man får sälja 5000 kg kräftdjur per år men inte över 100 kg per vecka från den egna fiskebåten till konsument eller lokal detaljhandel utan att vara registrerad primärproducent.

Havs- och vattenmyndigheten har särskilda regler om försäljning av fångst från fiske.

De allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen ska vara uppfyllda.

Livsmedelsföretagaren ska försäkra sig om att fiskeriprodukterna är färska och parasitfria enligt de särskilda hälsonormerna för fiskeriprodukter

I förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Lokal detaljhandel för fiskeriprodukter avser en anläggning som levererar direkt till konsument och som ligger i det län där odlingsområdet ligger, eller där fiskebåten är registrerad, eller i angränsande län.

För mer info gå in på livsmedelsverkets hemsida: www.livsmedelsverket.se