Regler när man säljer ägg privat

Man får sälja ägg privat utan att vara en registrerad primärproducent.

Man får som äggproducent sälja ägg den årliga produktionen från högst 350 fjäderfä till konsument. Detta även fast du har fler fjäderfä än så.

Fjäderfä avser hägnat tamfjäderfä, till exempel värphöns, gäss, änder, pärlhöns och kalkoner, samt hägnad vildfågel som fasaner, duvor, vaktlar och rapphöns.

Hönsägg får endast säljas direkt till konsument men ägg från övrigt fjäderfä är tillåtet att sälja direkt till konsument och lokal detaljhandel.

Producenten ska följa de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen.

Äggen ska förvaras torrt, rent och luktlöst. Temperaturen ska vara jämn runt 8-15°C och ska inte utsättas för stötar och solljus.

Äggen får inte vara äldre än 3 veckor från de värptes.

När man säljer äggen ska säljaren upplysa konsumenten om äggens ” bäst före datum”.

Ytterligare krav för hönsägg:

Hönsäggen får inte vara sorterade efter kvalité och vikt.

Det är endast hela och rena ägg som får säljas och äggen får inte tvättas eller rengöras.

När man säljer hönsägg ska säljaren upplysa konsumenten om äggens bäst före datum.  Hönsägg får vara högst 28 dagar från värpdagen. Uppgiften ska finnas på ett anslag på försäljningsstället, på en etikett fäst på förpackningen eller överlämnas till konsumenten.

Vid torg- och dörrförsäljning ska hönsägg vara stämplade med en särskild producentkod om producenten har fler än 50 höns. Har producenten 50 höns eller färre behöver äggen inte stämplas. Då räcker det med att producentens namn och adress anges vid försäljningsstället.

Hönsägg får bara levereras direkt till konsument och inte till detaljhandeln. Undantag är om producenten säljer sina ägg direkt till konsument i en egen registrerad gårdsbutik som ligger på produktionsenheten, det vill säga alldeles i närheten av hönshuset.