Regler när man säljer köttlådor

Köttlådor från egna djur får säljas om man gör återtag från ett godkänt slakteri.

 

Köttlådor direkt från bonden

Att köpa köttlådor direkt från bonden blir alltmer populärt. Genom att köpa närproducerat kött direkt från bonden kan du få vetskap om hur djuren har haft det och minskar transportsträckorna samtidigt som du gynnar bönderna från närområdet. På Grannensskafferi.se, som är en marknadsplats för närproducerade råvaror, kan du snabbt lägga in en annons på det kött du vill sälja samtidigt som köpare enkelt kan hitta närproducerat kött direkt från er bönder. Hur, var och när köpet sedan går till är upp till köparen och säljaren. Ni kan lägga ut en annons här.

 

Regler som måste följas om man ska sälja köttlådor från större husdjur.

Det är tillåtet att förmedla kött och köttlådor av större husdjur som gris, nöt, kalv, får, lamm eller struts om man skickar sina djur till ett godkänt slakteri och sedan tar tillbaka färdigstyckat och förpackat kött av sina egna djur. Förbeställt kött- och köttlådor får sedan levereras direkt från slakteriet till konsument eller till registrerad detaljhandelsanläggning, såsom gårdsbutik.

Det är inte tillåtet att själv slakta, stycka och leverera kött från dessa djur. Man får heller inte sälja avlivat lamm eller gris. För sådan verksamhet gäller kraven i hygienförordningen, vilket betyder att du behöver godkänd anläggning.

För att göra återtag på styckat och förpackat kött från sitt slakteri räcker det att din verksamhet är registrerad hos kommunen. Om man slaktar, styckar eller förädlar själv måste din verksamhet godkännas av Livsmedelsverket.

Det finns en del krav på de lokaler där livsmedel hanteras, ett grundläggande krav är att de ska vara lätta att rengöra. Lokalerna kan se olika ut, om du kör ut köttlådor från slakteriet direkt till konsument med en kylbil räknas denna som en livsmedelsanläggning.

Uppdateringar av informationen ovan sker löpande, för att ha senaste informationen gå in på: www.livsmedelsverket.se

Kött från köttlådor