Regler när man säljer frukt och grönsaker privat.

Du får sälja frukt och grönsaker privat i en begränsad mängd utan att vara registrerad primärproducent.

Det är tillåtet att sälja små mängder frukt och grönsaker direkt till konsument utan några specifika krav, förutom att det är säljaren som ansvarar för att råvarorna är säkra.

Varorna måste vara obearbetade. Man får inte till exempel sälja egentillverkad sylt eller saft, även om råvarorna kommer från din egen gård. Man får inte heller sälja torkade frukt eller grönsaker.

Det kan finnas undantag för olika sorters frukt och grönsaker. För mer information gå in på: www.livsmedelsverket.se